Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička

(2 díly)

Sv. Petr Kanisius • Z němčiny přeložil P. Leo Hipsch SJ

Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička

Učení významného světce 16. století o Matce Boží vychází z Písma svatého a tradice, podpořeno mnoha autory z řad světců a význačných teologů. Jedno ze stěžejních děl pro hlubší pochopení úlohy a významu Panny Marie v dějinách spásy.

Brož., A5, 1. díl: 270 stran, 2. díl: 272 stran, K383

Cena: 299,00 Kč

Cena za komplet. Samostatně neprodejné.

ISBN 80-238-347*
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do