Od večeře ke kříži

Ježíšova svobodná a poslušná smrt

Lorenzo Zani • Z italštiny přeložila Mgr. Marie Reschelová

Od večeře ke kříži

Nový zákon opakovaně oznamuje, že pravá Boží tvář je odhalena smrtí Ježíše Krista na kříži. S touto událostí spojil Bůh vlastní identitu. Cílem úvah významného italského biblisty je povzbudit čtenáře, aby se krátce v tichu zastavil před eucharistií a před křížem, pomoci mu věřit a svědčit o tom, že Ježíš ukřižovaný je Boží Syn, který zemřel, aby nám zjevil, že Bůh je láska větší než každé zlo, aby nás uvedl do života Trojice, aby nám dovolil žít v synovství naši modlitbu, naše vztahy s ostatními a každou situaci našeho života.

Brož., 115x175 mm, 184 stran, J1145

Cena: 198,00 Kč

ISBN 978-80-86949-63-5
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do