Rozhlasové přednášky o výchově dětí

Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Rozhlasové přednášky o výchově dětí

Autor probírá jednotlivá údobí života dítěte a všímá si otázek rozvíjejícího se duchovního života. Zvláštní pozornost věnuje prvním třem rokům života dítěte, neboť právě toto údobí je rozhodující pro celý další život lidského jedince.

Brož., A5, 128 stran, K715

Cena: 119,00 Kč

Druhé vydání.

ISBN 978-80-7266-346-0
vyprodáno