Trojský kůň ve městě Božím

Dietrich von Hildebrand

Trojský kůň ve městě Božím

Známý katolický spisovatel nejen odhaluje kořeny krize katolicismu, ale také ukazuje, jak správné pochopení ducha II. vatikánského koncilu může obnovit církev v její svatosti, ke které je povolána. Toto dílo je napsáno s hlubokou poctivostí a jasnozřivostí a vede k velmi varovným závěrům.

Brož., A5, 272 stran, K374

Cena: 144,00 Kč

ISBN 80-7266-034-9
vyprodáno