Nedělní nešpory (varhanní doprovod)

P. Josef Olejník

Nedělní nešpory (varhanní doprovod)

Nedělní nešpory jsou vydávány ve dvou knihách - ve formátu A5 (určeno ke zpěvu) a ve formátu A4 (varhanní doprovod, kde však nejsou uváděny části nešpor, které se nedoprovázejí - prosby, modlitba Páně, závěrečná modlitba a požehnání). Jak již název říká, jedná se o zpěv nešpor v neděli večer. Proto jsou zde uváděny jenom nedělní 2. nešpory. V případě, kdy má nějaká slavnost nebo svátek liturgicky přednost před nedělí anebo 1. nešpory ze slavnosti připadající na pondělí mají přednost před nedělními 2. nešporami, jsou uvedeny v oddíle Vlastní texty o svatých.

Váz., A4 na šířku, 808 stran, K613

Cena: 851,00 Kč

K dostání pouze u vydavatele.

ISMN M-9004010-2-1
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do