Základní učení o víře

Malá učebnice základů katolického náboženství s modlitbami. Je to jakási prvouka pro rodiče, aby z ní dětem četli a případně texty převyprávěli. Vyšlo s církevním schválením.

Brož., křídový papír, A5, 184 stran, J2470

Cena: 120,00 Kč

2. vydání.

ISBN 80-86200-59-0
vyprodáno