Boží tulačka

Život svaté Terezie z Avily, jak o něm pojednává tato kniha, má barvitost a živost rytířského románu. A přece není v tomto díle nic, co by neodpovídalo přísné historické pravdě, nepřičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by byla skutečně nepronesla. Tato dvojí vlastnost – pružné, živé a příjemné vyprávění doložené na každé stránce nejspolehlivějšími dějinnými daty – to vše dodává tomuto životopisu neobyčejnou hodnotu.

Brož., A5, 440 stran, J2779

Cena: 399,00 Kč

Vydání druhé, upravené.

ISBN 978-80-7195-839-0
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do