Eucharistie – Smlouva nová a věčná

Sborník k I. Národnímu eucharistickému kongresu 2015

Sestavil Mons. Pavel Dokládal • Úvodní slovo Dominik kardinál Duka OP a Jan Vokál, biskup – delegát ČBK pro eucharistické kongresy

Eucharistie – Smlouva nová a věčná

Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k prohloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včetně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i obrazem vrací tato knižní publikace, jež je sborníkem přednášek významných českých teologů (Jaroslav Brož, Radek Tichý, Jiří Paďour, C. V. Pospíšil, Benedikt Mohelník, Prokop Brož, Jitka Jonová), které zazněly na Konferenci o Eucharistii v říjnu 2015 v Brně. Obrazová část knihy přibližuje zejména národní část eucharistického kongresu, která proběhla v Brně 16.–17. října 2015.

Brož., 160x229 mm, 142 stran + 16 stran barevné obrazové přílohy, J3002

Cena: 165,00 Kč

ISBN 978-80-88068-19-8
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do