Mezi peklem a nadějí

Válka v Sýrii a františkáni v obléhaném Aleppu

Ibrahim Alsabagh • Z italštiny přeložil Jan Lachman • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Mezi peklem a nadějí

Tak dlouho se nedařilo ukončit válku v Sýrii, až jsme otupěli a přestali vnímat, co se v této zkoušené zemi děje. Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se spolubratry Aleppo a jeho obyvatele neopustil ani v těch nejhorších okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější situaci. Kde celé rodiny ohrožuje podvýživa, kde je čím dál dražší bydlení a nedostupná zdravotní péče, tam církev s vírou v Krista a s láskou k bližnímu usiluje o síť vztahů a brání chaosu. Kde dopadají rakety teroristů na domy nejchudších i na kostely, kde je nedostatek elektřiny i pitné vody, tam otec Ibrahim a jeho spolubratři dodávají útěchu, rozdávají potravinové balíčky a vodu z vlastní studny.

Brož., 130x190 mm, 192 stran + 8 stran barevné obrazové přílohy, J3332

Cena: 299,00 Kč

Edice Osudy, svazek 80

ISBN 978-80-7566-069-5
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do