Exodus I • 1 – 15

Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví. Tento příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus ale nezůstává jen u platonické touhy po svobodě. Vypráví o konfliktu, který se rozpoutá, když se začne měnit systém dosavadních loajalit. Komentář přináší literární a historický úvod ke knize Exodus a podrobně vykládá prvních 15 kapitol této knihy.

Váz., 152x225 mm, 416 stran, J3720

Cena: 398,00 Kč

Český ekumenický komentář – SZ 2/I

ISBN 978-80-7545-054-8
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do