Synové světla v čase zkoušky

Rozprava mnicha o jednotě v protivenství

Dom Samuel • Z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová • Redigovali Eva Fuchsová a Ondřej Tuček

Synové světla v čase zkoušky

Dom Samuel předkládá v této čtivé a humorem odlehčené knize řadu úvah, opírajících se o Bibli, teologii, Řeholi svatého Benedikta i vlastní mnišskou a životní zkušenost, o tom, proč existují sváry mezi křesťany i jak v nevyhnutelných konfliktních situacích jednat. Žijeme ve zlomeném světě. Je přitom lépe hledět této znepokojivé skutečnosti zpříma do očí, než abychom se všichni stáhli do ulity strachu. Rozhodnutí, která je třeba učinit ve všech oblastech, vyžadují odstup a takovou rozvážnost, že se zdá nemožné, aby to člověk sám zvládl. Pro člověka je to nemožné…, ale u Boha není nic nemožného.

Brož., 145x190 mm, 188 stran, J3725

Cena: 259,00 Kč

ISBN 978-80-7474-294-1
vyprodáno