Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2021–2022

Kalendář – liturgický

Zpracoval Kamil Harvánek • Úvod Mons. Jan Graubner

Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2021–2022

Tento liturgický kalendář je určen výhradně pro olomouckou arcidiecézi. Vedle liturgických pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních připomínek. Jsou zde uvedeny společné akce, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě farních plánů. Pro připomínku v modlitbě jsou na každý den uvedena jména kněží, kteří zemřeli v posledních třiceti letech. Aby se mohlo úžeji prožívat spojení farností s kněžským seminářem, jsou také stanoveny dny, kdy se určené farnosti zvláště modlí za seminář a bohoslovci zase za tyto farnosti.

Kroužková vazba, 112x170 mm, 192 stran, C0273

Cena: 85,00 Kč

ISBN 978-80-7266-473-3
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do