O stvoření člověka v Teologické sumě

V této části Teologické sumy (STh I, q. 90–102) Tomáš Akvinský pojednává o člověku v situaci před prvním hříchem. Nejprve se zabývá stvořením prvního muže s ohledem na jeho duši a tělo, poté stvořením první ženy pro muže, dále popisuje účel stvoření člověka a vysvětluje, co to znamená, že byl stvořen k obrazu Božímu. Věnuje se také otázkám ohledně intelektu prvního člověka, stavu milosti, rozebírá vztahy mezi lidmi navzájem a jejich vztah k ostatnímu stvoření, dále otázku nesmrtelnosti, plození a místa přebývání, tj. ráje. Jedná se o vyváženou syntézu, která stojí na empirickém východisku, je věrná biblickému textu a neopomíjí teologickou tradici.

Brož., 130x205 mm, 164 stran, J4017

Cena: 200,00 Kč

ISBN 978-80-7575-112-6
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do