V kříži najdu vše, co hledám

<i>Salve mundi salutare</i> Arnulfa z Lovaně v českém překladu

Z latiny přeložil Josef Hrdlička • Úvod P. Stanislav Přibyl • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

V kříži najdu vše, co hledám

O Ježíšově utrpení a lásce k lidem se učíme díky básni Salve mundi salutare, připisované cisterciáckému opatu Arnulfovi z Lovaně (asi 1200 – 1250). Nesledujeme zde Krista krok za krokem jako při pašijích, ale hledíme na jeho utrpení a spásonosné skutky skrze jeho ruce, nohy, kolena, bok, hruď, srdce a tvář. Ježíšovy ruce se dotýkají nemocných a uzdravují je. Jeho srdce bije pro člověka a miluje nás. Na jeho prsou spočine apoštol Jan při poslední večeři. Na kolenou pak Kristus trpí v Getsemanech a na křížové cestě. Jeho tvář chceme poznávat a kontemplovat. Úcta k jednotlivým částem Kristova těla i k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci ovlivnila liturgii, dějiny spirituality a evropskou, zejména hudební kulturu (D. Buxtehude, J. S. Bach aj.). Arnulfovo dílo vyšlo česky poprvé v nádherném přebásnění biskupa Mons. Josefa Hrdličky.

Brož., křídový papír, 140x125 mm, 112 stran, J4057

Cena: 199,00 Kč

ISBN 978-80-7566-226-2
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do