Ani v ráji není dobré být sám

Láska a manželství v židovských příslovích

Tomáš Novotný • Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Ilustrace Markéta M. Müller

Ani v ráji není dobré být sám

Vztahy mezi muži a ženami jsou předmětem zájmu myslitelů, literátů i výtvarníků od nepaměti. Věnují se jim také lidová přísloví různých národů. Zvláštní půvab mají židovská lidová přísloví z východní Evropy tradovaná v jidiš – až do 20. století hlavním obcovacím jazyce židovského obyvatelstva od Německa na východ. Jde v podstatě o starou němčinu, obohacenou o hebrejskou a slovanskou slovní zásobu. Tato knížka přínáší téměř 200 přísloví na téma, co je podstatné mezi mužem a ženou. Vtipná, hutná, nápaditá i ostrá přísloví pak do jednoho celku spojují komentáře religionisty a našeho předního znalce židovské kultury Tomáše Novotného.

Brož., 143x125 mm, 156 stran, J4096

Cena: 219,00 Kč

ISBN 978-80-7566-175-3
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do