Dolní náměstí 24, 711 11 Olomouc

Modlitba za český národ

Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa

http://modlitba.maticecm.cz