Dolní náměstí 24, 711 11 Olomouc

Odstávka webu

Omlouváme se,

ale stránky jsou z důvodu nutné údržby dočasně nepřístupné.

předpokládaný čas zprovoznění: 2. 10. 2022, 00:00:00

Tento web používá k poskytování služeb jen jednu povinnou technickou cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.