Vše má svůj čas…

Dvanáct pražských kostelů postavených jako odpověď na stržení Mariánského sloupu

Dr. František Reichel, OFS • Úvod Karel Herbst • Ilustrace Kamila Doubková • Redakční spolupráce Marcela Macháčková, Zdeňka Nečadová, Luboš Kolafa

Vše má svůj čas…

Krátce po stržení Mariánského sloupu 3. listopadu 1918 se započalo se sbírkami na jeho obnovu. Iniciátorem těchto snah byl člen III. řádu sv. Františka – Dr. František Nosek. V roce 1924 přišel biskup Antonín Podlaha s myšlenkou, že odčinit urážku Matky Boží by mohla i výstavba tolika kostelů kolem Prahy, kolik hvězd měla gloriola kolem hlavy Panny Marie. Tato vize se naplnila. Výpravně pojatá publikace přináší výčet těchto sakrálních staveb včetně jejich popisu a bohatého obrazového doprovodu a všímá si i mladších katolických sakrálních staveb v Praze.

Váz., křídový papír, 215x215 mm, 112 stran, J3880

Cena: 295,00 Kč

ISBN 978-80-88068-59-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do