Upozorňujeme na úpravu prodejní doby na velikonoce. Od pátku 7. dubna (Velký pátek) do pondělí 10. dubna (Velikonoční pondělí) budeme mít v obou prodejnách zavřeno. Zároveň nebude fungovat ani zásilková služba. Objednávky učiněné přes internet začneme posílat zase až v úterý 11. dubna 2023. Děkujeme za pochopení.
Slide
Matice cyrilometodějská

Je organizace, která hájí a upevňuje křesťanství ve veřejném a soukromém životě, zvláště je zaměřena na podporu křesťanského charakteru rodinného života a výchovy mládeže. Vydává křesťanskou literaturu českou i překlady s cílem pečovat o potřeby církve jako celku i o duchovní rozvoj katolického křesťana v každé životní etapě.

Matice byla založena v roce 1900 skupinou moravských katolických kněží a laiků, vedenou poslancem dr. Mořicem Hrubanem, dále prof. dr. Augustinem Štanclem, pozdějším arcibiskupem dr. A. C. Stojanem aj. Jejím cílem bylo podporovat všeobecné a zejména náboženské vzdělání české mládeže. Pro spolupráci získala školské bratry, kteří měli spravovat i připravovaný učitelský ústav (tomu zabránila 1. světová válka), získala knihkupecká a nakladatelská práva. Začala vydávat periodika Vychovatelské listy, Rodina a škola a Pán přichází, též knihy v edicích Studia a texty a Knihovna Pedagogické akademie. Matice stála v čele boje o udržení církevních škol.

Po 2. světové válce pokračovala MCM v ediční činnosti, vydržovala několik vlastních škol, byla nenahraditelnou pomocnicí duchovních, zejména po únoru 1948. Generální tajemník MCM Josef Vlček byl v roce 1950 poradcem biskupa Štěpána Trochty pro otázky církevních škol a tisku při jednáních církve s vládou. Když v témže roce ztroskotala jednání, byla Matice z příkazu ministerstva vnitra zlikvidována, všichni její zaměstnanci odsouzeni a uvězněni. 

V roce 1990 skupina čelných představitelů MCM z předkomunistické éry v čele s kardinálem Fr. Tomáškem a bývalým generálním tajemníkem J. Vlčkem obnovila činnost spolku i činnost nakladatelskou. V roce 1991 zakoupila Matice menší tiskárnu v Olomouci a začala opět naplňovat své ušlechtilé cíle, do konce roku 2022 vydala více než 800 titulů vlastních a desítky ve spolupráci s jinými subjekty. Od září 1993 začala vydávat týdeník Světlo, který vychází s církevním schválením.