Upozorňujeme na úpravu prodejní doby na velikonoce. Od pátku 7. dubna (Velký pátek) do pondělí 10. dubna (Velikonoční pondělí) budeme mít v obou prodejnách zavřeno. Zároveň nebude fungovat ani zásilková služba. Objednávky učiněné přes internet začneme posílat zase až v úterý 11. dubna 2023. Děkujeme za pochopení.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Matice cyrilometodějská s. r. o.

se sídlem Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc

IČO 47973650, DIČ CZ47973650

zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 5476

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.maticecm.cz

I. Úvodní ustanovení

Prodejcem je společnost Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc,
IČO 47973650, DIČ CZ47973650, zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 5476
(dále jen Prodávající), která je provozovatelem internetového knihkupectví na adrese
www.maticecm.cz. Tyto obchodní podmínky platí přiměřeně i pro zboží objednané jiným způsobem
(viz bod II). Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

II. Objednávka zboží

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění.
Odesláním závazné objednávky vzniká návrh kupní smlouvy a Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil bezvýhradný souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek.
V případě objednávky přes záložku Zásilková prodejna souhlasí i s kupní cenou zboží, která se mu v objednávce zobrazila.
Zboží lze objednat:
• přes internet na adrese internetového knihkupectví www.maticecm.cz,
• elektronickou poštou (e-mail) na adrese objednavky@maticecm.cz,
• telefonicky na telefonním čísle 587 405 431, popř. 585 222 803 (zde je mimo pracovní dobu záznamník)
• písemně na adrese Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc
V případě objednávky v internetovém obchodu systém automaticky odešle potvrzení objednávky, ve kterém Kupující opět vidí celkovou cenu zboží vč. DPH (bez poštovného a balného) a ve kterém také obdrží aktuální znění Obchodních podmínek. Doporučujeme toto potvrzení uschovat minimálně do doby řádného převzetí zboží.

III. Dodací lhůty

Objednávky prodávající vyřizuje obvykle obratem, nejpozději do 5 pracovních dní, v době letních dovolených pak do 10 pracovních dní. Pokud nemá některé zboží přechodně na skladě a dodací lhůta by překročila 2–3 týdny, informuje kupujícího e-mailem, pokud je uveden, a domluví se na řešení vzniklé situace (pozdržení zboží, rozdělení zásilky). V případě objednání písemně (dopisem) nutno počítat se zdržením až několika dní, daným doručením dopisu s objednávkou!
Prodávající si vyhrazuje právo odložit zásilku na dobu po uhrazení všech předchozích zásilek tohoto kupujícího. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně objednané zboží, může prodávající další objednávky odmítnout. Prodávající si také vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku, pokud v ní prokazatelně chybí údaje k řádnému odeslání zboží a nepodaří se je doplnit ani zpětným dotazem (chybí e-mail či telefon kupujícího nebo je chybně uveden či nikdo na dotaz nereaguje).
Zboží je také možno vyzvednout osobně v kterékoliv z obou prodejen, jejichž adresy a prodejní doba je uvedena na stránkách prodávajícího www.maticecm.cz pod odkazem „prodejny“ vlevo nahoře. V tom případě toto uveďte v poli Poznámka kupujícího.

IV. Doprava a platební podmínky

Zboží prodávající posílá zásilkou České pošty, druh zásilky prodávající zvolí přiměřeně k hodnotě
a váze objednaného zboží. Zboží obvykle neposílá na dobírku, ale buď je vyžadována platba
předem, nebo je vložena faktura (t.j. kupní smlouva) s uvedením čísla účtu a V. symbolu a složenka.
Zboží je možno zaplatit složenkou nebo bankovním převodem. V každém případě je nutno uvést V. symbol, jinak není možno tuto platbu identifikovat a faktura zůstává nezaplacena! On-line platby platební kartou zatím nepřijímáme, proto tato zásilková prodejna nepodléhá EET. Ceny uvedené v internetovém knihkupectví i na faktuře jsou uvedeny včetně DPH (výše sazby odpovídá platným zákonům ČR). k ceně prodávající připočítává poštovné podle platného sazebníku České pošty a balné, které činí 10 Kč u listovních zásilek a 20 Kč u balíků.
Zboží nakoupené přímo v prodejnách prodávajícího v Olomouci (Dolní nám. 24 – vedle kapucínského kostela nebo Wurmova 9 – přízemí arcibiskupského paláce) je možno zaplatit hotově nebo platební kartou (zde podléhá prodej EET). V případě nákupu na Wurmově ulici je možno také vystavit fakturu s běžnými platebními podmínkami.

V. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.
Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, informujte naši společnost bez zbytečného odkladu e-mailem, poštou či telefonicky na tel. č.: 585 222 803 (Dolní náměstí 24) nebo čísle: 587 405 431 (Wurmova 9). V případné reklamací uveďte číslo faktury a stručný popis vady. Reklamace přijímáme také na kamenných prodejnách v Olomouci: Wurmova 9 a Dolní náměstí 24.
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občanského zákoníku).
Jaká práva z vadného plnění máte?
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi.
Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste o vadě před převzetím věci věděli; vadu jste sami způsobili nebo uplynula záruční doba.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním a vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Zrušit nebo pozměnit objednávku lze v pracovní době do 2 hodin od jejího převzetí, po 13. hodině téhož dne pak do následujícího pracovního dne do 10.00 hodin, a to telefonicky na číslech uvedených v části „Objednávka zboží“.
Na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno sdělit toto telefonicky na čísla uvedená v části „Objednávka zboží“ a bezprostředně doručit zboží zpět na adresu zásilkové služby „Matice cyrilometodějská s. r. o., Wurmova 9, 771 11 Olomouc“, a to na vlastní náklady. Zboží musí být nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání, v neporušeném původním obale. Pokud je zboží mezitím uhrazeno, bude kupujícímu do 14 dní po přijetí zboží vrácena dobropisem celá zaplacená částka. Bude-li vrácena jen část objednávky, bude vrácena částka rovnající se ceně této části (včetně všech uplatněných slev). Způsob platby dobropisu si prodávající s kupujícím dohodnou při telefonickém nahlášení odstoupení od smlouvy. Prodávající preferuje platbu bankovním převodem, pokud bude domluvena platba složenkou, prodávající od této částky odečte poštovné za zaslání peněz. Lze také domluvit osobní předání zboží v prodejně na Wurmově ulici, v tom případě prodávající vyúčtuje vracenou částku ihned při převzetí.

VII. Slevy

Knihkupcům poskytuje prodávající slevu ve výši sjednaného rabatu. Slevu poskytuje také farním úřadům. Při osobním nákupu v kamenné prodejně mohou studenti uplatnit slevu 10 % na knihy po předložení průkazu ISIC. při objednávání přes internet se zobrazují ceny určené pro koncového zákazníka. Fakturovaná cena bude ponížena až při vystavování faktury.
Při vyhlášení slevových akcí pro některé skupiny zákazníků uvede kupující slevové heslo do pole „Poznámka nakupujícího“. Také v tom případě se objevuje cena pro koncového odběratele bez slevových výhod a částka bude upravena až při vystavování faktury.

VIII. Zasílání zboží na Slovensko

Určitý výběr produkce prodávajícího expeduje na Slovensku obchodní partner: Ing. Rudolf Zajíček – ZAEX, 900 88 Doľany 193, okr. PEZINOK – www.zaex.sk.
Zboží z celé produkce MCM je možno poslat i přímo prodávajícím z Olomouce, a to včetně poštovného dle ceníku České pošty pro zahraniční zásilky na Slovensko. Balné je stejné jako v rámci ČR. Prodávající má zřízen účet v € přímo na Slovensku a ten je uveden i na faktuře prodávajícího. Slovenský zákazník tedy hradí poplatek za tuzemskou platbu.

IX. Zasílání zboží do zahraničí (mimo Slovensko)

Zboží prodávající zasílá Českou poštou. Cena poštovného se řídí mezinárodním tarifem České pošty, balné je stejné jako v rámci ČR. na faktuře je uveden účet ve tvaru IBAN potřebný pro mezinárodní platbu a připočten poplatek za mezinárodní převod peněz.

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zejména prodávající ručí, že veškeré osobní údaje, které kupující poskytne v rámci využívání internetového knihkupectví, popř. v rámci jiných způsobů objednávání, neposkytne třetím osobám s výjimkou té, která se přímo podílí na vyřízení objednávky (tedy Česká pošta), té jen v nejnutnějším rozsahu. Tato data nebudou poskytována žádné reklamní společnosti, jsou považována za důvěrná. Při objednání zboží jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy (zaslání objednaného zboží a další služby s tím související, např. odeslání potvrzené objednávky na e-mail). Při registraci účtu v e-shopu (bez ohledu na přímé objednání zboží) jsou osobní údaje zpracovávány pro účely řádného fungování tohoto účtu. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, bez jejího poskytnutí však nelze účet využívat. Uživatel, který si chce zaregistrovat účet, proto musí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
V souladu s Obecným nařízením nemohou registraci účtu na e-shopu provádět osoby mladší 16 let. Proto zároveň se souhlasem se zásadami potvrzuje uživatel i to, že není osobou mladší 16 let.
Bližší informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou.
V takovém případě Kupující – spotřebitel - může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak je třeba, aby Kupující nejdříve využil kontaktů na Prodávajícího – viz bod II. - pro vyřešení nastalé situace.
Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2021. Aktuální znění je vždy dostupné na internetové stránce www.maticecm.cz.

 

 

V Olomouci dne 1. 3. 2023