• Štítky blogu
  1. Úvod
  2. Blog
  3. Světlo
  4. Světlo č. 13/2023
27.03.2023
Světlo

Světlo č. 13/2023

V neděli 2. dubna 2023 vychází 13. číslo Světla.

Toto číslo Světla uvádí svým obsahem do tajemství Svatého týdne, který končí Svatým třídením s liturgickým vrcholem velikonoční vigilie.

Můžeme začít katechezí papeže Františka Pokoj Velikonoc, v níž se mj. může každý zamyslet nad tím, že zástup, který Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma oslavoval, je tentýž, který o několik dní později volá: "Ukřižuj!"

To nás vede k myšlence, že je těžké obstát ve zkouškách věrnosti a lásky ke Spasiteli. Selhání v této oblasti je také důsledkem zanedbávání modlitby, čteme v rozjímání nad liturgickými čteními Květné neděle.

Triduum Sacrum (Svaté třídení) je název článku, který připomíná, co všechno pro člověka Ježíš v lásce vykonal. O tom můžeme rozjímat také při modlitbě bolestného růžence – spolu s Alfredem Betschartem.

O lásce člověka k Bohu a k bližním čteme také v dalších textech tohoto čísla Světla.

A kdo nezná sv. Viléma z Eskilu, má možnost se ve stručnosti seznámit s jeho životním dílem.

Ukázky ze Světla č. 13/2023 najdete zde.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli