• Štítky blogu
  1. Úvod
  2. Blog
  3. Světlo
  4. Světlo č. 20/2023
15.05.2023
Světlo

Světlo č. 20/2023

V neděli 21. května 2023 vychází 20. číslo Světla.

Jak sdělovat svoji křesťanskou víru a jak milovat své nepřátele - dvě ústřední myšlenky tohoto čísla Světla.

K té první se váže poselství papeže Františka k 57. Světovému dni sdělovacích prostředků.

O odpuštění lidem, kteří nám ubližují, zraňují nás či dokonce usilují o náš život, hovoří bratr Yun z Číny, člen podzemní církve. Neodpuštění vede člověka k zatrpklosti a deformaci jeho osobnosti. Odpuštění je tak zřejmým vyjádřením oné lásky k nepřátelům, kterou po svých učednících žádal Pán Ježíš.

Křesťan nemá toužit po trestu pro hříšníka, ale po jeho spáse - po vzoru Pána Ježíše. To je jeden z četných odkazů sv. Marie Magdalény de’ Pazzi, o jejímž životě čteme tentokrát.

Máme zde tedy hlásání Boží pravdy s mírností a trpělivostí, přitom však jasně a otevřeně. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že pravda se nemění a není otrokem popularity. Zvláště, když jde o Ježíše, který je Pravda sama. O tom svědčí Nikky Kingsleyová, muslimka obrácená na křesťanství.

Rozjímání nad liturgickými čteními 7. neděle velikonoční, četba na pokračování...

Ukázky ze Světla č. 20/2023 najdete zde.

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli